Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten die op deze site bij Exclaimer Ltd zijn gekocht.

We willen graag dat u inzicht heeft in de grondslag waarop u producten van ons koopt.

Het is belangrijk dat u deze voorwaarden zorgvuldig doorneemt. Als u iets niet begrijpt, bel ons dan gerust alvorens te bestellen op +31 (0)228-567066, of stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: verkoop@exclaimer.nl, en we zullen ons best doen om de kwestie voor u te verhelderen. We zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.


 • Wie we zijn

  Het bedrijf Exclaimer Ltd is geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 4938619. Het hoofdkantoor van de maatschappij is geregistreerd te Suite 9,Old School Studios, -11 Lynchford Rd, Farnborough, Hampshire, GU14 6EF, Verenigd Koninkrijk.

 • Klanttevredenheid

  Bij ons is de klant koning. Als u suggesties heeft voor de verbetering van onze dienstverlening aan u of als u ontevreden bent over onze dienstverlening of over producten of diensten die u bij Exclaimer Ltd heeft gekocht, bel ons dan direct op +31 (0)228-567066 of stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: help@exclaimer.com.

  We zullen uiterlijk de volgende werkdag contact met u opnemen. We streven ernaar binnen vijf (5) werkdagen een oplossing te leveren.

 • Hoe u van ons koopt

  U kunt op verschillende manieren producten of diensten van ons kopen. Raadpleeg het gedeelte met informatie over de aanschaf van het desbetreffende product.

 • Bestellen

  U kunt online bestellen. Als u een product/producten online bestelt, zijn deze voorwaarden van toepassing.

  Als u ons uw contactgegevens geeft (telefonisch, per fax of per e-mail), kunnen we u een bestelformulier toesturen, in welk geval de hierbij gevoegde voorwaarden van toepassing zullen zijn op overeenkomsten tot de verkoop van de relevante producten of diensten.

 • Controleren en corrigeren

  Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of uw bestelling juist is. Er zijn voorzieningen waarmee u invoerfouten kunt corrigeren voordat u uw bestelling inzendt. Als u echter toch nog tot de ontdekking komt dat u een fout heeft gemaakt, bel ons dan op +31 (0)228-567066, en we zullen zien of de bestelling kan worden onderschept voordat deze door ons wordt geaccepteerd.

 • Bestellingen kunnen niet zonder onze instemming worden ingetrokken

  Zodra u uw bestelling op een van de bovengenoemde manieren inzendt, biedt u onherroepelijk aan de producten op deze voorwaarden te kopen.

 • BTW

  Onze prijzen (met inbegrip van bezorgkosten waar van toepassing) zijn exclusief BTW, waarvoor in het VK een tarief van 20% wordt berekend. BTW wordt eveneens geheven (tegen een tarief van 20%) op alle producten die naar EG-landen worden verzonden, tenzij klanten hun BTW-/belastingnummer verstrekken op papier met briefhoofd of een officieel document. Wanneer een gebruiker in een ander EG-land dan het VK een geldig BTW-nummer verstrekt, is het bedrag zoals vermeld bij 'Total Exc. VAT' (Totaal excl. BTW) van toepassing.


Veiligheid

 • Privacy

  We nemen onze privacyverantwoordelijkheden zeer serieus en zetten ons in om uw privacy te beschermen en te respecteren.

  Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.

 • Online bestellen

  Het online bestelsysteem van Exclaimer codeert al uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres en uw creditcard- of pinpasgegevens, door middel van het standaardbeveiligingsprotocol SSL (Secure Socket Layer). Hierdoor kunnen gegevens die tussen uw computer en deze site worden uitgewisseld, niet worden gelezen als ze onverhoopt door een ander onderschept worden.

 • Cookies

  Een cookie is een stukje informatie dat door websites wordt gebruikt om gegevens via de browser van de client op te slaan en op te halen. Uw browser geeft deze informatie alleen door aan de site die de informatie in eerste instantie heeft verstrekt. Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan die wordt gebruikt om aanvraagformulieren en bestellingen vooraf in te vullen, voor extra gebruiksgemak. Als u deze cookies niet accepteert of ze verwijdert, moet u zich wellicht handmatig aanmelden om toegang te krijgen tot bepaalde functies van deze site.

  Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.

 • E-mails

  Wanneer u deze site gebruikt, zullen we misschien via e-mail met u willen communiceren.

  Onze e-mails (met inbegrip van eventuele bijlagen) bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie die uitsluitend voor een bepaalde persoon of bepaalde personen bestemd is.

  Als u weet of redelijkerwijs vermoedt dat een e-mail niet voor u bestemd is, is het verboden en wellicht in strijd met de wet om deze e-mail (en eventuele bijlagen) te openbaren, te kopiëren, te distribueren of op welke wijze dan ook te gebruiken.

  Als een e-mail of bijlage niet voor u bestemd is, dient u de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen en de originele door u ontvangen e-mail en eventuele bijlagen te wissen zonder kopieën te maken of er op welke wijze dan ook gebruik van te maken.

 • Aansprakelijkheid voor e-mail

  Het is onmogelijk om veilige en foutvrije verzending van e-mails te waarborgen. Zo kunnen e-mails bijvoorbeeld worden onderschept, beschadigd, vernietigd of vertraagd, verloren gaan, een deel van hun inhoud verliezen of met een virus worden geïnfecteerd.

 • U DIENT ALTIJD UW EIGEN VIRUSCONTROLE UIT TE VOEREN ALVORENS EEN BIJLAGE TE OPENEN.

  E-mails en hieraan toegevoegde bestandsbijlagen zijn vóór verzending gecontroleerd met een virusscanner. Exclaimer Limited aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door virussen of andere schadelijke programmacode of handelingen van derden.

 • Verstrekking van informatie over producten

  Alle informatie over de producten op deze site wordt in goed vertrouwen door Exclaimer Ltd verstrekt. De informatie op deze site is niet gegarandeerd compleet of up-to-date en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd wanneer Exclaimer Ltd dit nodig acht.

 • Geen garanties

  We garanderen niet dat aan u verkochte producten aan uw eisen zullen voldoen of dat deze producten ononderbroken of foutvrij zullen werken.

  Als u een contractueel bindende voorwaarde nodig heeft, moet u ons alvorens te bestellen alle relevante informatie en gegevens met betrekking tot de benodigde garantie verstrekken. U kunt dit doen door ons te bellen op +31 (0)228-567066 of door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: help@exclaimer.com. U dient echter apart onze schriftelijke ondubbelzinnige instemming met de voorwaarde in kwestie te verwerven, en we kunnen onze instemming naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen weigeren.

 • Uitsluiting van aansprakelijkheid

  Overeenkomstig ons bedrijfsbeleid worden alle expliciete en stilzwijgende garanties of voorwaarden met betrekking tot de producten en diensten die we via deze site of op andere wijze verkopen, door ons uitgesloten. Hierop zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

  • garanties of voorwaarden die duidelijk op deze site zijn vermeld als zijnde toepasselijk op de verkoop van het relevante product of verlening van de dienst in kwestie;
  • garanties en voorwaarden die zijn vermeld in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen ons en die we als contractueel bindend erkennen;
  • aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid, of aansprakelijkheid op grond van een bewezen aanklacht van bedrieglijke handelingen tegen ons;
  • HET BOVENSTAANDE BELEID DOET GEEN AFBREUK AAN EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN WAAROVER U BESCHIKT VOOR ZOVER DERGELIJKE RECHTEN KRACHTENS DE WET NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN.
 • Beperking van aansprakelijkheid

  Onze aansprakelijkheid jegens u voor eventuele verliezen en kosten in verband met de verkoop van producten of diensten aan u blijft te allen tijde beperkt tot het bedrag dat u ons in eerste instantie heeft betaald voor de producten of diensten waarop uw vordering betrekking heeft.

  We zijn in geen geval aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, ook al zijn we op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Zonder afbreuk te doen aan de algemene draagwijdte van het voorgaande aanvaarden we met name geen aansprakelijkheid voor defecte programma's of programmacode, of voor verlies of beschadiging van gegevens die zijn gemaakt of opgeslagen met bij ons gekochte producten, of voor de kosten van herstel of vervanging van dergelijke programmacode of gegevens.

  Niets in deze verklaring beperkt onze aansprakelijkheid jegens u in het geval van dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit onze nalatigheid of gebaseerd op een bewezen aanklacht van bedrieglijke handelingen tegen ons.


Betaalwijzen

 • Binnen het VK

  • creditcard/pinpas
  • cheque
  • bankovermaking op rekening
 • Buiten het VK

  • creditcard/pinpas
  • cheque
  • overschrijving
 • Kredietvoorwaarden voor rekeninghouders

  Als u een rekening bij ons heeft, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na de datum van onze factuur. Bij te late betaling brengen wij rente in rekening (dagelijks berekend op 4% boven het basistarief van Barclays Bank Plc).

 • Retouren

  Wij zijn niet verplicht om retouren of opzeggingen van contracten te aanvaarden.

 • Handelsmerken

  Exclaimer is het handelsmerk van Exclaimer Ltd. U mag Exclaimer-handelsmerken uitsluitend gebruiken met de uitdrukkelijke toestemming van Exclaimer Ltd.

 • Intellectueel eigendom

  Behalve waar anders aangegeven vallen de programmering van deze site en de beelden en tekst erop onder het auteursrecht en/of databaserecht van Exclaimer Ltd.

 • Kantooruren en responstijden

  De kantooruren van Exclaimer zijn 08:30 - 17:00 Nederlandse Tijd (Excluding DST) en het kantoor is elke dag van het jaar open, met uitzondering van weekenden en Britse feestdagen. De ontvangst van bestellingen en prijsopgaven wordt via e-mail bevestigd. E-mails van klanten zullen binnen één (1) werkdag na ontvangst worden beantwoord, tenzij dit als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld bij een ISP-storing) onmogelijk is.

 • Rechtsgebied

  Deze site wordt bestuurd en beheerd vanuit Engeland. Op de voorwaarden van deze site en op geschillen over de voorwaarden of de site is Engels recht van toepassing. Indien een geschil ontstaat naar aanleiding van of in verband met deze voorwaarden of het gebruik van of de toegang tot deze site, is dit geschil onderworpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de Engelse rechtbanken.